PIPEBESLAG OG TAKHATTER

Vi utfører pipetekking på nye og eldre hus. Store mengder nedbør gjør at murpiper begynner å trekke inn vann. Våre egenproduserte pipehatter er konstruert slik at vannet ledes bort. Pipen blir beslått fra toppen og helt ut over taksteinen. Dette minsker slitasje og gjør det hele mer vedlikeholdsfritt.

Takhattens funksjon er å tette rundt rør som kommer gjennom taket, f. eks utlufting for kloakk, avsug fra kjøkken eller våtrom m.m.  Takhattene produseres i standard størrelse, men kan også produseres etter kundens ønske om størrelse og farge.

TILBAKE TIL OVERSIKT