Klima og miljø

Bærekraft er en del av strategien vår. «Lie Future» er navnet vi har gitt innovasjonsarbeidet vårt hvor bærekraft er sentralt. Vi påstår ikke at vi er perfekte, men vi lover at vi er godt i gang og at bærekraft i større og større grad er en grønn tråd i alt vi gjør.

Gjennom gjeldende lover og forskrifter vil vi overholde krav knyttet til ytre og indre miljø. Vi vil begrense påvirkningen på det ytre miljø samtidig som vi tar hensyn til økonomiske forhold. Kontinuerlige forbedringer med tanke på våre miljøprestasjoner jobber vi målrettet mot.

Vi ønsker å etterlate så små miljøavtrykk som mulig for å sikre bærekraft i dag og for generasjoner fremover. Via innovasjon og utvikling vil vi bidra med produkter og tjenester som er bærekraftig i hele livsløpet. Bærekraftsmålene som FN har satt er vi med og jobber mot.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert