Bærekraftsmål

Vi ønsker å bidra til samtlige av FN’s bærekraftsmål. Vi har valgt å jobbe ekstra med tre av områdene.

Samhandling


Alene blir vi små selv i et regionalt perspektiv. Vi tror på samarbeid og mener at sammen er vi best. Sammen med bransjen og våre forretningsforbindelser vil vi jobbe for et enda tettere og utviklende samarbeid.

Helsefremmende arbeidsplasser


Vi er opptatt av at våre og våre samarbeidspartneres arbeidstakere skal komme uskadd og glade hjem fra jobb.

God mental helse så vel som god fysisk helse er viktig for oss. Hos oss har vi et eget lite treningssenter, som de ansatte fritt kan disponere. Vi har også mange sosiale arrangement for å skape trivsel, både med og uten sportslige innslag.

Inkludering og mangfold


Vi elsker faget vårt og vi elsker å se mennesker lykkes. Det tilrettelegges for at de ansatte skal få tilgang på kompetanseheving, de som ønsker skal få muligheter til å ta ett eller flere fagbrev.

Større kjønnsbalanse, etnisk mangfold og kompetansemangfold er noe vi jobber for.